HomeAannamebeleid

 

Het aannamebeleid

Tecona-ADC werft zowel in- als extern naar trainers om zo elk team een goede trainer te bieden en te proberen de beste trainers op de juiste plek te krijgen. Op deze manier probeert Tecona-ADC zorg te dragen voor een goede match tussen trainer en team. Ook door middel van het opleiden van trainers binnen Tecona-ADC wordt getracht te garanderen dat de teams een goede trainer hebben met een goede binding met de club.

Om te zorgen dat de trainers die geworven worden passend zijn voor Tecona-ADC worden de volgende stappen doorlopen door de teamcoördinatoren:

Als eerste wordt contact opgenomen met een potentieel trainer. Dit kan door middel van een mail, in persoon treffen, whatsapp of bijv. een belletje. Hierin wordt een face-to-face afspraak gemaakt om het trainerschap te overleggen. Vervolgens zullen de volgende zaken besproken worden:

  1. Of de persoon al een VOG heeft en of hij/zij deze wil/kan aanleveren.
  2. Als er geen VOG is waarom die er niet is en of het wel mogelijk is een aan te vragen.
  3. Wat voor een referenties de persoon heeft.
  4. Als er referenties beschikbaar zijn of het een probleem zou zijn deze na te gaan.
  5. Vervolgens ook daadwerkelijk referentiecheck uitvoeren.

Op de verschillende antwoorden wordt door de teamcoördinator waar nodig goed doorgevraagd. Als alles wat hierboven benoemd staat, kloppend en passend wordt bevonden, zal er inhoudelijk met de trainers gesproken worden over welk team zou passen, welke visie de club heeft en welke visie de trainer heeft.

Als er sprake is van een match tussen trainer en teamcoördinator, en deze potentiële trainer positief uit de ‘screening’ komt, zal deze aangedragen worden vanuit de teamcoördinatoren samen met wellicht nog andere trainers. De definitieve keuze voor het aannemen van een trainer ligt bij het bestuur, welke een laatste check uitvoert op inhoud en procedure.

Als er toch niet wordt gekozen voor een trainer, zal deze ingelicht worden dat de keuze is gevallen op een andere trainer. Op deze manier is dit traject toch goed afgesloten, en kan deze trainer in de toekomst wellicht toch samenwerken met Tecona-ADC.

©2018 | Made by Torus & Web2B1 | All Rights Reserved