HomeINSCHRIJVEN

STICHTING  VOLLEYBAL  PROMOTIE  LIMBURG

Inschrijfformulier trainingen 2019 – 2020

 

Gegevens speler:

Voor- en achternaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straat en huisnummer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Speelt bij vereniging: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In team: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mailadres ouder/verzorger: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mobiel nummer ouder/verzorger: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Voorkeur training(en). Bij keuze voor 2 trainingen per week s.p.v. 2 keuzes aangeven:

□  CMV niveau 5 t/m C-jeugd op zondag van 09.00 -10.30 uur

□  Jeugd A t/m C op zondag van 10.30 -13.00 uur

□  Jeugd A t/m C op dinsdag van 16.00 -18.30 uur

In bijgevoegde brief staat meer informatie over de trainingen.

Stichting Volleybal Promotie Limburg is gehouden aan privacywetgeving vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het ondertekenen van dit aanmeldformulier geeft u SVPL expliciet toestemming om de gegevens op dit formulier te verwerken, op te slaan en te gebruiken om met u te communiceren, of u te attenderen op ontwikkelingen rond of activiteiten van SVPL, conform de richtlijnen van de AVG. Tevens geeft u door het ondertekenen van dit formulier SVPL expliciet toestemming voor het maken van beeldmateriaal dat een overzicht geeft van de trainingsgroep van uw kind tijdens trainingen en andere SVPL activiteiten. Dit beeldmateriaal kan door SVPL worden gebruikt ter promotie van haar activiteiten.

Ondertekening (door ouder/verzorger):

Plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .              Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .               Handtekening

Dit formulier s.v.p. scannen en verzenden naar: aanmelden@svpl.nu.

Onvolledig ingevulde formulieren kunnen helaas niet in behandeling genomen worden.

©2018 | Made by Torus & Web2B1 | All Rights Reserved