Lid worden van ADC

Wil je lid worden van ADC, vul dan het dit formulier helemaal in.

Algemeen

Lid worden kan op ieder moment, zolang er plaats is. Deze plaatsing gaat in overleg met het aspirant lid (of ouders/verzorgers).

Het lidmaatschap van een vereniging loopt (wettelijk) per verenigingsjaar – in ons geval is dat van 1 augustus tot en met 31 juli – en wordt automatisch verlengd aan het begin van ieder nieuw verenigingsjaar.
Afmelden kan tot 4 weken voordat het nieuwe verenigingsjaar start, tenzij een andere datum met het bestuur is overeengekomen (dit kan alleen mogelijk worden gemaakt als er een zwaarwegende reden is).

In Coronatijd
(21 Jan 2021)

Tecona-ADC is van haar leden, samen dragen we de verantwoordelijkheid. Het bestuur zal er gedurende deze bijzondere tijd naar streven om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Zodra de werkelijke kosten duidelijk zijn geworden, zullen we gaan berekenen of er een verlaging van contributie mogelijk is als tegemoetkoming naar onze leden. Op dit moment ligt bijvoorbeeld nog niet vast hoeveel kosten de gemeente Stein in rekening zal brengen voor de zaalhuur, een belangrijke kostenpost voor ons. Als het voorstel voor eventuele contributieverlaging klaar is, zullen we op basis hiervan eerst goedkeuring vragen aan de leden om deze te kunnen doorvoeren, via een ledenvergadering. Dat hebben we het vorige verenigingsjaar ook zo gedaan. We vragen de leden in deze periode om solidariteit naar elkaar.
Zie hier een Nevobo link mbt de situatie in Corona tijd: www.nevobo.nl/nieuwsbericht/2020/04/10/wel-of-niet-contributie-innen